Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ " από την εταιρεία IFSAS SOLUTIONS AE – ΑΔΑ: 6ΨΑ846907Θ-ΧΚΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ "
από την εταιρεία IFSAS SOLUTIONS AE
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 13:00:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑ846907Θ-ΧΚΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου