Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 6/17-03-2023(θέμα 18ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΘΥΡΑ ΓΥΑΛΙΝΗ – ΑΔΑ: 6ΟΡ046907Θ-Τ48

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 6/17-03-2023(θέμα 18ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΘΥΡΑ ΓΥΑΛΙΝΗ
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:49:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡ046907Θ-Τ48
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου