ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 25mm, 28mm – ΑΔΑ: 6Ο0Ι46907Θ-ΥΗ4

Θέμα: ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 25mm, 28mm
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 13:47:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0Ι46907Θ-ΥΗ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου