ΧΕ-419 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 49/2023 – ΑΔΑ: 6ΝΡΚ46907Θ-ΛΦΨ

Θέμα: ΧΕ-419 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 49/2023
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:35:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΡΚ46907Θ-ΛΦΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου