Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ & ΠΟΥΡΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ν2Η46907Θ-444

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ & ΠΟΥΡΕΣ» για
την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 14:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν2Η46907Θ-444
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου