ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ HIFENT ΤΗΣ ΜΕΘ COVID ". – ΑΔΑ: 6ΜΝ646907Θ-5ΓΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ HIFENT ΤΗΣ ΜΕΘ COVID ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:11:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΝ646907Θ-5ΓΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου