ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣ – ΑΔΑ: 6ΛΗΞ46907Θ-ΟΟΓ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣ
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:29:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΗΞ46907Θ-ΟΟΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου