ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔΟΧ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΔΑ: 6ΛΓΞ46907Θ-ΜΞ8

Θέμα: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΔΟΧ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 11:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΓΞ46907Θ-ΜΞ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου