Π5Θ4-2023 – ΑΔΑ: 6ΛΕΑ46907Θ-ΕΙΠ

Θέμα: Π5Θ4-2023
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:40:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΕΑ46907Θ-ΕΙΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου