Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Λ5846907Θ-ΖΓΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 10:51:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ5846907Θ-ΖΓΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου