Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Μπεζάτη Μ – ΑΔΑ: 6Λ1Σ46907Θ-Τ44

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ Μπεζάτη Μ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 07:28:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Σ46907Θ-Τ44
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου