Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 162/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΚΠΙ46907Θ-Ο43

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 162/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 12:11:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠΙ46907Θ-Ο43
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου