Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 136/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΩ946907Θ-ΝΒΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 136/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 11:19:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΩ946907Θ-ΝΒΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου