Π5Θ18-2023 – ΑΔΑ: 6ΚΙΝ46907Θ-ΩΙ9

Θέμα: Π5Θ18-2023
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 07:51:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΝ46907Θ-ΩΙ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου