Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΙΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΚΙΙ46907Θ-ΞΨΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΙΝΩΝ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 07:40:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΙ46907Θ-ΞΨΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου