Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΗΡ346907Θ-ΣΔΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 11:09:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡ346907Θ-ΣΔΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου