ΧΕ-437 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1627/2022 – ΑΔΑ: 6ΗΡ146907Θ-Μ9Β

Θέμα: ΧΕ-437 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1627/2022
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:16:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡ146907Θ-Μ9Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου