Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 362/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΗΓΕ46907Θ-1ΤΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 362/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 09:01:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΕ46907Θ-1ΤΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου