Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ι4Ζ46907Θ-Ψ9Α

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 10:26:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4Ζ46907Θ-Ψ9Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου