Απόφαση Διοικητή για την προμήθεια των ειδών «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Η2346907Θ-72Μ

Θέμα: Απόφαση Διοικητή για την προμήθεια των ειδών «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 10:31:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2346907Θ-72Μ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου