Π4Θ24-2023 – ΑΔΑ: 6Η0Τ46907Θ-Ρ77

Θέμα: Π4Θ24-2023
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 12:33:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η0Τ46907Θ-Ρ77
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου