Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΓΒ946907Θ-2Ρ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒ946907Θ-2Ρ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου