Την ανάγκη προμήθεια του είδους «Φιάλες Νερού των 500ml», από την εταιρεία «Δίρφυς Α.Ε.». – ΑΔΑ: 6ΦΣΧ46907Θ-ΙΚΣ

Θέμα: Την ανάγκη προμήθεια του είδους «Φιάλες Νερού των 500ml», από την εταιρεία «Δίρφυς Α.Ε.».
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 09:43:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΧ46907Θ-ΙΚΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου