Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΦΠΟ46907Θ-8Λ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:05:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠΟ46907Θ-8Λ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου