ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΔΨΞ46907Θ-Υ6Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 07/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2023 14:58:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΨΞ46907Θ-Υ6Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου