Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.93/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΑΖΕΣ από την εταιρεία Ι.Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED – ΑΔΑ: 6ΔΚΛ46907Θ-40Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.93/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΑΖΕΣ
από την εταιρεία Ι.Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 12:09:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΚΛ46907Θ-40Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου