Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 204/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Δ8Ψ46907Θ-ΛΗΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 204/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 11:02:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ8Ψ46907Θ-ΛΗΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου