ΧΕ-305 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΧΗΦ46907Θ-ΣΝΝ

Θέμα: ΧΕ-305 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:18:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΗΦ46907Θ-ΣΝΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου