Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Χ6Ω46907Θ-Ρ1Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 12:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ6Ω46907Θ-Ρ1Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου