ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " . – ΑΔΑ: 69ΒΒ46907Θ-Ε5Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " .
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:40:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΒΒ46907Θ-Ε5Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου