Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 276/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 69ΕΦ46907Θ-ΚΤΟ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 276/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 08:45:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΕΦ46907Θ-ΚΤΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου