ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 182/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ-ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ CD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 69ΕΧ46907Θ-ΙΙ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 182/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ-ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ CD ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 12:38:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΕΧ46907Θ-ΙΙ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου