ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 68Ξ846907Θ-ΥΝΚ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 08:38:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Ξ846907Θ-ΥΝΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου