ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ – ΑΔΑ: 685Υ46907Θ-Δ1Σ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 10:28:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 685Υ46907Θ-Δ1Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου