Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΙΔΩΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 67ΞΛ46907Θ-ΠΔ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΙΔΩΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 11:18:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΞΛ46907Θ-ΠΔ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου