ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 – ΑΔΑ: 67Δ646907Θ-ΒΟ6

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 14:48:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Δ646907Θ-ΒΟ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου