Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 247/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 672Ε46907Θ-ΥΡΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 247/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 13:02:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 672Ε46907Θ-ΥΡΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου