ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΔΟΧΕΙΟ ΒΥΘΙΣΜΟΥ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ 2. ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ – ΑΔΑ: 669Β46907Θ-Α75

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΔΟΧΕΙΟ ΒΥΘΙΣΜΟΥ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ 2. ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ
Ημερομηνία: 01/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2023 08:10:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 669Β46907Θ-Α75
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου