Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΖΕΥΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 65ΤΜ46907Θ-ΝΨΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΖΕΥΓΟΣ ΙΜΑΝΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 10:41:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΤΜ46907Θ-ΝΨΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου