Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.489 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 65Ι546907Θ-ΖΗΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.489 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 08:16:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ι546907Θ-ΖΗΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου