ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ (ΑΑ313/2023) – ΑΔΑ: 657Τ46907Θ-ΣΙΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ (ΑΑ313/2023)
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 10:13:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 657Τ46907Θ-ΣΙΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου