Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ (Π.Π. – ΑΔΑ: 652Τ46907Θ-4Ε9

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ (Π.Π.
Ημερομηνία: 15/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 11:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 652Τ46907Θ-4Ε9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου