ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΔΑ: 651Ζ46907Θ-ΖΩ4

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ – ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 08:07:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 651Ζ46907Θ-ΖΩ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου