Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 406/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 64ΠΕ46907Θ-ΦΨΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 406/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 13:40:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΕ46907Θ-ΦΨΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου