Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 95/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 64ΕΚ46907Θ-7ΩΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 95/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:37:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΕΚ46907Θ-7ΩΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου