Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.38/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ " από την εταιρεία ΕΜΜ Γ ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΟΕ – ΑΔΑ: 64ΑΡ46907Θ-ΛΒ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.38/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ "
από την εταιρεία ΕΜΜ Γ ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΟΕ
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:22:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΑΡ46907Θ-ΛΒ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου