ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ" (430/2023) – ΑΔΑ: 643Ζ46907Θ-ΩΝΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ/ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ" (430/2023)
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2023 11:08:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 643Ζ46907Θ-ΩΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου