Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 415/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 63ΟΧ46907Θ-Η2Ι

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 415/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:16:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΟΧ46907Θ-Η2Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου