Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 63Ε346907Θ-ΙΩΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ » για την λειτουργία
του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 11:58:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Ε346907Θ-ΙΩΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου