Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΙΚΡΟΚΛΙΠ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΦΛΕΒΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΛΙΠ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 63ΧΥ46907Θ-ΤΣΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΙΚΡΟΚΛΙΠ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ
ΦΛΕΒΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΛΙΠ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:46:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΧΥ46907Θ-ΤΣΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου